Quiet Streets

Những con phố vắng vẻ mùa dịch tháng 4-2020.
Tuy vắng bóng người nhưng nó lại có một vẻ đẹp riêng. Một sự tĩnh lặng, dịu dàng và êm ả.

Published by

Shannon Randol

Sharing life and what's helped me grow through what I've gone through.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s